Shakshuka DIY

$16.00

4 farm eggs, 32 oz Mishmish style shakshuka sauce, feta cheese, daily bread, za’atar